Jeg begynner med artsliste fra 2015 men kun for fluefiske.

Hvor mange arter kan man nå tro?

1. Ørret – Salmo Trutta, 22.03.15 – Storfjorden.

2. Sei – Pollachius Virens, 02.05.15 – Balsfjorden

3.Harr – Thymallus Thymallus, 31.05.15 -Pasvik

4.Gjedde – Esox Lucius, 01.06.15 – Pasvik

5.Torsk – Gadus Morhua, 08.07.15 – Tromsø

6.Røye – Salvelinus Alpinus, 13.07.15 – Sør-Varanger

7.Abbor – Perca Fluviatilis, 12.07.15 – Sør-Varanger

8.Sik – Coregonus Lavaretus, 17.07.15 – Sør-Varanger